Roundup Ready/VTDoublePro® là thương hiệu các sản phẩm chuyển gen của Bayer bao gồm các công nghệ mới nhất tích hợp với các giống ngô, đậu tương, bông vải, cải dầu, cỏ linh lăng và củ cải đường.

Các tính trạng Roundup Ready/VTDoublePro được tích hợp vào hệ gen của giống cây trồng giúp bảo vệ năng suất tiềm năng.

Bảo vệ ngô khỏi sư gây hại của các loài sâu gây hại chính trên ngô như: Sâu keo mùa thu, Sâu đục thân ngô, Sâu đục bắp và Sâu Khoang

 

Giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch.

Copyright © Bayer AG