Bayer CropScience

Là một nhánh của Bayer AG, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, và là một trong những công ty về khoa học cây trồng hàng đầu trên thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ thực vật và kiểm soát dịch hại phi nông nghiệp. » chi tiết

Tuyên Bố Sứ Mệnh

Tuyên bố sứ mệnh nêu rõ phương châm hành động “Bayer - Khoa Học vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”, đã khái quát được những mục tiêu, chiến lược và giá trị của Tập đoàn. » chi tiết

Bayer Toàn Cầu

Bayer - một Tập đoàn toàn cầu với những công ty con hiện diện ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bản đồ dưới đây thể hiện một số địa điểm chính của Tập đoàn trên thế giới. » chi tiết

Lịch Sử Bayer Toàn Cầu

Tập đoàn Bayer, trụ sở chính tại Leverkusen, Đức, là một Tập đoàn toàn cầu với 350 công ty con hiện diện ở hầu hết các nước trên thế giới. Hoạt động của chúng tôi tập trung vào những lĩnh vực kinh doanh chính: chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và vật liệu công nghệ cao » chi tiết

Lịch Sử Bayer Việt Nam

1994 - Bayer tham gia vào Agritech Saigon – một liên doanh sản xuất premix - và đưa thêm các sản phẩm thuốc thú y của Bayer vào danh mục sản phẩm. Tên đơn vị đổi thành Bayer Agritech Saigon. » chi tiết

Much More Coffee

Một giải pháp toàn và hiệu quả tích hợp 4 loại sản phẩm chủ lực của công ty Bayer: thuốc trừ bệnh hại Navito, Antracol, thuốc trừ sâu hại Movento và thuốc diệt cỏ Becano. Mỗi sản phẩm đặc trị tương ứng với từng vấn đề gặp phải trong mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê. » chi tiết

Much More Rice

Một giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng đến thu hoạch. Giải pháp này đã được công nhận bởi Hội Đồng Khoa Học của Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là một tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Much More Rice

Một giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng đến thu hoạch. Giải pháp này đã được công nhận bởi Hội Đồng Khoa Học của Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là một tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Copyright © Bayer AG