Giải pháp Much More Coffee

Giải pháp quản lý cây cà phê tổng hợp bao gồm các biện pháp chăm sóc cây sau thu hoạch như tưới nước, vệ sinh vườn cây, cắt tỉa cành vượt, bón phân đúng cách và cân đối, và quản lý cỏ dai, sâu bệnh hại theo quy trình.


Bao gồm các biện pháp: Chăm sóc vườn cây sau thu hoạch gồm vệ sinh vườn và cắt tỉa cành vượt; Tưới nước, bón phân đầy đủ và cân đối; Quản lý sâu bệnh hại bằng các sản phẩm chọn lựa của Bayer ở các giai đoạn quan trọng.

Tất cả tạo nên một kiểu tác động tổng hợp và hiệu quả xuyên suốt cả mùa vụ.

Để áp dụng giải pháp này có hiệu quả hơn, ngoài việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, bà con cần làm thêm các biện pháp sau:

  1. Tưới nước, vệ sinh vườn sau khi thu hoạch.
  2. Cắt tỉa cành vượt.
  3. Bón phân đúng và cân đối.
  4. Quản lý cỏ dại, sâu bệnh theo quy trình này.


Các sản phẩm chủ lực phòng trừ dịch hại trên cây cà phê:


- Đặc trị thán thư, rỉ sắt.
- Giảm rụng quả non, tăng năng suất.
- Liều dùng: pha 1 gói 60gr/ 200L nước (1 phuy), phun ướt đều tán cây. 


- Đặc trị bệnh thán thư (rụng quả, khô cành).
- 1kg Antracol bổ sung 150g kẽm tinh khiết cho cây.
- Tăng sức sống hạt phấn, tăng tỉ lệ đậu trái.
- Liều dùng: pha 500g/ 200L nước (1 phuy), phun ướt đều tán cây.     

- Thuốc trừ sâu duy nhất có cơ chế lưu dẫn 2 chiều, hiệu quả kéo dài. 
- Movento là thuốc đặc trị rệp sáp.
- Liều dùng: 2 chai (100ml)/ 200L nước, phun ướt đều tán cây, phun khi đất đủ ẩm.


- Thuốc trừ cỏ không chọn lọc, tiền nảy mầm dùng cho cây lâu năm.
- Hiệu lực trừ cỏ kéo dài đến 6 tháng.
- Liều dùng: pha 25ml/ 100L, phun sau khi đã làm sạch cỏ hoặc pha chung với thuốc Glyphosate khi cỏ cao từ 10 - 20cm.

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG