"Much More Rice hay còn gọi là Quy Trình Tăng năng suất - Tăng chất lượng, Tăng lợi nhuận của cây lúa.
Là một giải pháp quản lý cỏ dại và các dịch hại tích hợp trên ruộng lúa theo bộ sản phẩm của Bayer từ lúc chuẩn bị giống đến khi thu hoạch nhằm giúp nhà nông trồng lúa kiểm soát tốt các loại cỏ dại và các loại dịch hại, giúp ruộng lúa phát triển tốt, cây lúa khỏe và giúp cho tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng lợi nhuận." 

Bayer Much More Rice

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG