DEKALB là thương hiệu các giống ngô lai do tập đoàn Bayer nghiên cứu, lai tạo và sản xuất. Mỗi giống ngô DEKALB trước khi được giới thiệu tới nông dân Việt Nam phải trải qua quá trình chọn tạo giống và khảo nghiệm vô cùng khắt khe trong gần một thập kỷ.

Mỗi năm, Bayer Việt Nam lựa chọn một bộ gồm hơn 200 giống ngô lai từ ngân hàng giống của Bayer toàn cầu và tiến hành khảo nghiệm tại các vùng, miền khác tại Việt Nam. Sau 3 năm, 3 giống tốt nhất trong tổng số 200 giống khảo nghiệm sẽ được lựa chọn và tiếp tục được trồng thử nghiệm tại hàng trăm điểm ở các vùng trồng ngô trọng điểm trên toàn quốc. Từ đó, giống ngô lai tốt nhất sẽ được lựa chọn, đăng ký và chính thức đưa ra thị trường. 

Đặc điểm nông học chính của các giống ngô lai DEKALB:

 - Phổ thích nghi rộng: trồng trên các chân đất và cả ba vụ trong năm

 - Canh tác: thích hợp trồng dầy, cây sinh trưởng và phát triển khỏe, sạch bệnh

 - Năng suất: cao và ổn định qua các mùa vụ

 - Chất lượng ngô thương phẩm:hạt đá, tỷ lệ tách hạt cao, màu hạt đẹp

 

Giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch.

Copyright © Bayer AG