Các Nguyên Tắc An Toàn Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) là công dụng để kiểm soát dịch hại không thể thiếu trong trồng trọt hiện nay. Để thuốc BVTV phát huy tối đa hiệu quả phòng trừ đối tượng gây hại thì nhà nông cần phải tuân thủ nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc - Đúng liều - Đúng lúc - Đúng cách. » chi tiết

Phân Loại ĐộcTính Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới

Việc phân loại nhằm phân biệt độc tính giữa các loại thuốc BVTV. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, việc phân loại dựa trên độc tính của hoạt chất (technical grade) và dạng gia công tương ứng. » chi tiết

Giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch. » chi tiết

Sổ tay 2015

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống

Sổ tay 2015

Sổ tay hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hạt giống

Copyright © Bayer AG