sử dụng phương châm hành động “Khoa Học vì Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn”, để định hướng cho mọi mục tiêu, chiến lược và giá trị của mình.

Là một nhánh của Bayer AG, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, với doanh thu hàng năm khoảng 8,819 triệu euro (năm 2013) và là một trong những công ty về khoa học cây trồng hàng đầu trên thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ thực vật và kiểm soát dịch hại phi nông nghiệp.

Công ty cung cấp các dòng sản phẩm ưu việt bao gồm hạt giống cây trồng sản lượng cao, các sản phẩm bảo vệ mùa màng tiên tiến dựa trên sự kết hợp giải pháp hóa sinh và các dịch vụ hỗ trợ rộng rãi để phục vụ cho ngành nông nghiệp hiện đại và bền vững. Trong lĩnh vực phi nông nghiệp, Công ty cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ nhằm kiểm soát sâu bệnh trong nhà và ngoài vườn, cũng như các ứng dụng lâm nghiệp khác. Công ty có một lực lượng lao động toàn cầu lên đến 22.400 nhân viên và hiện diện tại hơn 120 quốc gia. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 

www.bayer.com.vn

www.press.bayercropscience.com.

Much More Rice

Một giải pháp quản lý cây lúa tổng hợp từ khi gieo trồng đến thu hoạch. Giải pháp này đã được công nhận bởi Hội Đồng Khoa Học của Viện Nghiên Cứu Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long là một tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Copyright © Bayer AG