Much More Pomelo hay còn gọi là Quy Trình Bội Thu Cây Bưởi.
Là giải pháp quản lý dịch hại tích hợp trên cây bưởi theo bộ sản phẩm của Bayer từ lúc chuẩn bị ra hoa đến khi thu hoạch nhằm giúp nhà nông trồng bưởi kiểm soát tốt dịch hại, cây phát triển thuận lợi, tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng lợi nhuận.

Canh tác: Giải pháp quản lý tổng hợp trên cây bưởi.

Quản lý sâu bệnh hại:  Cung cấp giải pháp quản lý từ đầu tới cuối vụ bao gồm quản lý dịch hại và cỏ dại, bón phân, tưới nước, thiết kế vườn cây hợp lý.

Giới thiệu các sản phẩm có công dụng rất cao phòng trừ dịch hại, đồng thời mang lại một số lợi ích đặc biệt như cung cấp vi lượng kẽm, gia tăng hàm lượng diệp lục tố.

Hiệu quả mang lại cho người trồng là:

Các sản phẩm chủ lực của quy trình này:

Trừ cỏ:      
Trừ sâu:      
Trừ bệnh:              

 

         

   

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG