BAYER MUCH MORE DRAGON

Much More Dragon hay còn gọi là Quy Trình Bội Thu Cây Thanh Long.
Là giải pháp quản lý dịch hại tích hợp trên cây Thanh Long theo bộ sản phẩm của Bayer từ lúc chuẩn bị ra hoa đến khi thu hoạch nhằm giúp nhà nông trồng Thanh Long kiểm soát tốt dịch hại, cây phát triển thuận lợi, tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng lợi nhuận. 

Là một giải pháp toàn diện & hiệu quả. Tích hợp các sản phẩm chống nấm bệnh & sâu hại chủ lực của công ty Bayer. Mỗi sản phẩm đặc trị tương ứng với từng vấn đề gặp phải trong mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây thanh long. 

mmd


   

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG