Ngày hội Nativo Festival Tây Ninh ngày 18/08/2015

Dưới đây là một số hình ảnh của ngày hội Nativo Festival tại Tây Ninh

CongTN

Quang cảnh ngày hội Nativo Festival tại Tây Ninh

GameTN

Hình ảnh đội thắng giải trong trò chơi được tổ chức tại ngày hội

NghesiTN

Các nghệ sĩ biểu diễn tại ngày hội Nativo Festival Tây Ninh

HaikichTN

Các nghệ sĩ hài thay phiên nhau mang lại tiếng cười cho khán giả

KhangiaTN

Đông đảo bà con Tây Ninh tham dự ngày hội Nativo Festival

NhanthuongTN

Bà con chờ nhận quà tại khu vực tăng thưởng

TangthuongTN

Niềm vui sướng của những cá nhân đạt giải thưởng giá trị

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG