Ngày hội "Nhà Nông Phát Tài" tại Đồng Tháp ngày 15/06/2017

Ngày 15/06/2017 vừa qua, tại Đồng Tháp, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội "Nhà Nông Phát Tài" với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện.

DT1

DT10

DT2

DT3

DT4

DT5

DT6

DT7

DT8

DT9

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG