Ngày hội "Nhà Nông Phát Tài" tại Sóc Trăng ngày 22/06/2017

Ngày 22/06/2017 vừa qua, tại Sóc Trăng, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội "Nhà Nông Phát Tài" với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện.

ST1

ST2

ST3

ST4

ST5

ST6

ST7

ST8

ST9

ST10

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG