Ngày hội "Nhà Nông Phát Tài" tại An Giang ngày 01/06/2017

Ngày 01/06/2017 vừa qua, tại An Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội "Nhà Nông Phát Tài" với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện.

AG_1

AG_2

AG_3

AG_5

AG_6

AG_7

AG_8

AG_9

AG_10

AG_12

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG