Ngày hội "Nhà Nông Phát Tài" tại Kiên Giang ngày 08/06/2017

Ngày 08/06/2017 vừa qua, tại Kiên Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội "Nhà Nông Phát Tài" với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện.

KG_1

KG_2

KG_3

KG_4

KG_5

KG_6

KG_7

KG_8

KG_9

KG_10

KG_11

KG_12

KG_14Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG