Toạ đàm quản lý dịch hại trên cây ăn trái tại Bến Tre 5.11.2019

https://youtu.be/mOQFI_pRcnQ

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG