Việc sử dụng & Tính an toàn của Glyphosate

Hãy nói về thuốc trừ cỏ Roundup®.

Gần đây, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về glyphosate, thành phần chính của thuốc trừ cỏ Roundup® và một số sản phẩm quản lý cỏ dại khác. Là công ty khoa học và phát minh, chúng tôi cam kết mạnh mẽ với việc sử dụng sản phẩm an toàn, với cộng đồng nơi sử dụng sản phẩm và với hành tinh. Vì những lí do này, chúng tôi muốn chia sẻ một vài thông tin liên quan đến chủ đề quan trọng này.

Thuốc trừ cỏ gốc glyphosate, có trong hầu hết các sản phẩm Roundup® là một trong những sản phẩm được nghiên cứu nghiêm ngặt nhất trong số các sản phẩm cùng nhóm.

Hàng trăm nghiên cứu đã được nộp cho các nhà quản lý, bài viết đươc xuất bản của các công ty cùng ngành và quá trình xem xét liên tục của các cơ quan quản lý và khoa học trong hơn 40 năm qua ủng hộ cho tính an toàn của các thuốc diệt cỏ gốc glyphosate khi được sử dụng đúng thông tin trên nhãn.

Các cơ quan quản lý độc lập tiếp tục cấp phép lưu hành cho các thuốc diệt cỏ gốc glyphosate và kết luận rằng glyphosate không gây ung thư. Các cơ quan này không chỉ bao gồm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA), mà còn bao gồm Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (ECHA), các cơ quan quản lý của Úc, Canada và Nhật Bản, cũng như Hội nghị của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc/Tổ chức Y tế Thế giới về Dư lượng Thuốc trừ sâu (JMPR).

Để biết thêm thông tin về lợi ích, tính khoa học và an toàn của các thuốc diệt cỏ gốc glyphosate như Roundup®, truy cập: bayer.com/glyphosate.

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG