QUY TRÌNH MUCH MORE COFFEE TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ BỀN VỮNG

Quý Anh, Chị và Bà con thân mến J.

Quý vị đón xem Chương Trình tọa đàm trực tiếp về " QUY TRÌNH MUCH MORE COFFEE TRONG CANH TÁC CÀ PHÊ BỀN VỮNG" của Nhánh Khoa học Cây trồng được truyền hình trực tiếp trên Kênh của Đài truyền hình DAKLAK Thời gian phát sóng như sau:

Ngày: 21 tháng 05 năm 2019  

Thời gian từ : 20:15-21:15

Trong trường hợp các Quý Anh, Chị và Bà con không xem được qua TV cab thì có thể xem online qua link  http://drt.org.vn/

Quý Anh, Chị và Bà con nhớ chý ý đón xem nha.

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG