Tọa đàm Quản lý dịch hại trên cây ăn trái tại Cần Thơ 17.05.2019

https://youtu.be/NwrsZDAbyOU

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG