BAYER MUCH MORE CABBAGE

Canh tác: Giải pháp quản lý tổng hợp đối với bắp cải 

Quản lý sâu bệnh hại:  Cung cấp giải pháp quản lý từ đầu tới cuối vụ bao gồm quản lý dịch hại và cỏ dại, bón phân, tưới nước...

Giới thiệu các sản phẩm có công dụng rất cao phòng trừ dịch hại, đồng thời mang lại một số lợi ích đặc biệt khác. 


 

         

   

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG