BAYER MUCH MORE DRAGON

Là một giải pháp toàn diện & hiệu quả. Tích hợp các sản phẩm chống nấm bệnh & sâu hại chủ lực của công ty Bayer. Mỗi sản phẩm đặc trị tương ứng với từng vấn đề gặp phải trong mỗi giai đoạn sinh trưởng của cây thanh long. 


   

Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm - không chọn lọc - hiệu quả cao - hiệu lực kéo dài - sử dụng trên cây lâu năm.

Copyright © Bayer AG