Tin Tức - Sự Kiện

Cổng làng ngày hội Nativo Đồng Tháp

Thứ Hai, 07 Tháng Mười Hai, 2015

Ngày hội Nativo Festival tại Đồng Tháp ngày 07/12/2015

Ngày 07/12/2015 vừa qua, tại Đồng Tháp, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Khu vực đôi quà tại Vĩnh Long

Thứ Năm, 03 Tháng Mười Hai, 2015

Ngày hội Sunato Festival tại Vĩnh Long ngày 03/12/2015

Ngày 03/12/2015 vừa qua, tại Vĩnh Long, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Cổng vào tại Đồng Tháp

Thứ Ba, 03 Tháng Mười Một, 2015

Ngày hội Sunato Festival tại Đồng Tháp ngày 03/11/2015

Ngày 03/11/2015 vừa qua, tại Đồng Tháp, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Trao giải thắng cuộc trò chơi tại Long An

Thứ Bảy, 31 Tháng Mười, 2015

Ngày hội Routine Gaucho Festival tại Long An ngày 31/10/2015

Ngày 31/10/2015 vừa qua, tại Long An, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Routine Gaucho với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Cổng vào tại Bình Thuận

Thứ Năm, 29 Tháng Mười, 2015

Ngày hội Sunato Festival tại Bình Thuận ngày 29/10/2015

Ngày 29/10/2015 vừa qua, tại Bình Thuận, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Cổng vào ngày hội tại An Giang ngày 24/10/2015

Thứ Bảy, 24 Tháng Mười, 2015

Ngày hội Routine Gaucho Festival tại An Giang ngày 24/10/2015

Ngày 24/10/2015 vừa qua, tại An Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Routine Gaucho với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Copyright © Bayer AG