Tin Tức - Sự Kiện

 Cổng festival Nativo – Antracol tại Long An

Thứ Bảy, 27 Tháng Hai, 2016

Ngày hội Nativo - Antracol tại Long An ngày 27/02/2016

Ngày 27/02/2016 vừa qua, tại Kiên Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo-Antracol tại Long An với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Bayer phối hợp với tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

Thứ Sáu, 13 Tháng Mười Một, 2015

Bayer phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) giúp thúc đẩy nền sản xuất lúa gạo tại Việt Nam thông qua Sáng kiến Phát triển Sản xuất Lúa gạo Khu vực châu Á

Bayer phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) giúp thúc đẩy nền sản xuất lúa gạo tại Việt Nam thông qua Sáng kiến Phát triển Sản xuất Lúa gạo Khu vực châu Á. » chi tiết

Khán giả tại Kiên Giang Festival

Thứ Ba, 02 Tháng Hai, 2016

Ngày hội Nativo-Antracol Festival tại Kiên Giang ngày 02/02/2016

Ngày 02/02/2016 vừa qua, tại Kiên Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Cổng ngày hội An Giang

Chủ Nhật, 31 Tháng Giêng, 2016

Ngày hội Nativo Festival tại An Giang ngày 31/01/2016

Ngày 31/01/2016 vừa qua, tại An Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Khu vực đổi quà tại ngày hội Nativo Tiền Giang

Thứ Năm, 17 Tháng Mười Hai, 2015

Ngày hội Nativo Festival tại Tiền Giang ngày 17/12/2015

Ngày 17/12/2015 vừa qua, tại Tiền Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Cổng Làng ngày hội Sunato tại An Giang

Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Hai, 2015

Ngày hội Sunato Festival tại An Giang ngày 11/12/2015

Ngày 11/12/2015 vừa qua, tại An Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Copyright © Bayer AG