Tin Tức - Sự Kiện

CongTG

Thứ Bảy, 22 Tháng Tám, 2015

Ngày hội Nativo Festival Tiền Giang ngày 22/08/2015

Ngày 22/08/2015 vừa qua, tại Tiền Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

CongBN

Thứ Năm, 20 Tháng Tám, 2015

Lễ hội Nativo - Regent tại Bắc Ninh vào ngày 20/08/2015

Ngày 20/08/2015 vừa qua, tại Bắc Ninh, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Lễ Hội Nativo - Regent với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

CongTN

Thứ Ba, 18 Tháng Tám, 2015

Ngày hội Nativo Festival Tây Ninh ngày 18/08/2015

Ngày 18/08/2015 vừa qua, tại Tây Ninh, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

CongVL

Thứ Bảy, 15 Tháng Tám, 2015

Ngày hội Nativo Festival Vĩnh Long ngày 15/08/2015

Ngày 15/08/2015 vừa qua, tại Vĩnh Long, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo với nhiều hoạt động và chương trình sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Nhà dù tại sự kiện ở Kiên Giang

Chủ Nhật, 09 Tháng Tám, 2015

Ngày hội Sunato tại Kiên Giang

Ngày 09/08/2015 vừa qua, tại Kiên Giang, tiếp nối thành công tại các tỉnh thành khác, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội. » chi tiết

Demo tại Long An

Thứ Năm, 06 Tháng Tám, 2015

Ngày hội Sunato tại Long An

Ngày 06/08/2015 vừa qua, tại Kiên Giang, tiếp nối thành công tại các tỉnh thành khác, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Sunato với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội. » chi tiết

Copyright © Bayer AG