Tin Tức - Sự Kiện

Thứ Bảy, 06 Tháng Mười Hai, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại An Giang

Ngày 06/12/2014 vừa qua, tại An Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội » chi tiết

Thứ Bảy, 29 Tháng Mười Một, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Kiên Giang

Ngày 29/11/2014 vừa qua, tại tỉnh Kiên Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội. » chi tiết

Thứ Sáu, 21 Tháng Mười Một, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Cần Thơ

Ngày 21/11/2014 vừa qua, tại Ô Môn - Cần Thơ, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội » chi tiết

Thứ Hai, 17 Tháng Mười Một, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Hải Dương

Ngày 17/11/2014 vừa qua, tại tỉnh Hải Dương, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Thứ Bảy, 25 Tháng Mười, 2014

Ngày Hội Routine-Gaucho "Khởi Đầu Thịnh Vượng" tại Kiên Giang

Ngày 25/10/2014, tại tỉnh Kiêng Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Routine - Gaucho "Khởi Đầu Thịnh Vượng" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười, 2014

Ngày Hội Routine-Gaucho "Khởi Đầu Thịnh Vượng" tại Đồng Tháp

Ngày 18/10/2014, tại tỉnh Đồng Tháp, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Routine - Gaucho "Khởi Đầu Thịnh Vượng" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Copyright © Bayer AG