Tin Tức - Sự Kiện

Thứ Ba, 29 Tháng Bảy, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Hậu Giang

Ngày 29/07/2014 vừa qua, tại tỉnh Hậu Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Thứ Sáu, 27 Tháng Sáu, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Tiền Giang

Ngày 27/06/2014 vừa qua, tại tỉnh Tiền Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được bà con nông dân tham gia sự kiện » chi tiết

Thứ Bảy, 21 Tháng Sáu, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Sóc Trăng

Ngày 21/06/2014 vừa qua, tại Sóc Trăng, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được bà con nông dân tham gia sự kiện » chi tiết

Thứ Ba, 10 Tháng Sáu, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Đồng Tháp

Ngày 10/06/2014 vừa qua, tại Đồng Tháp, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được bà con nông dân tham gia sự kiện » chi tiết

Thứ Bảy, 17 Tháng Năm, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại Kiên Giang

Ngày 17/05/2014 vừa qua, tại tỉnh Kiên Giang, Nhánh Bayer CropScience Việt Nam đã tổ chức Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia ngày hội. » chi tiết

Thứ Năm, 15 Tháng Năm, 2014

Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" tại An Giang

Ngày 15/05/2014 vừa qua, Ngày Hội Nativo "Diện Mạo Mới - Tầm Cao Mới" đã được Nhánh Bayer CropScience Việt Nam tại tỉnh An Giang với nhiều hoạt động sôi nổi và thu hút được đông đảo bà con nông dân tham gia sự kiện. » chi tiết

Copyright © Bayer AG